رستوران چیلانو تبریز

چیلانو

دروازه تهران، نرسیده به میدان هتل مرمر

سبد خرید
نوع ارسال به محدوده شما
پیک رستوران
هزینه ارسال*
- تومان
حداقل سفارش: 25000 تومان

محدوده شما هتل مرمر تشخیص داده شده است.

اگر این محدوده اشتباه است، در ادامه امکان تغییر آن را خواهید داشت.

*در صورت تغییر محدوده سفارش احتمال تغییر هزینه ارسال و مبلغ قابل پرداخت وجود دارد.